Trang chủ > Con người và cơ thể > cử chỉ

🤝 Bắt Tay

Hai Tay

Ý nghĩa và mô tả

Bắt tay là nắm hai bàn tay vào nhau. Biểu tượng cảm xúc này không chỉ có thể thể hiện cử chỉ bắt tay để chào hỏi thân thiện giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp mà còn có thể được sử dụng để thể hiện sự đồng ý, hợp tác và đồng ý. Cần lưu ý rằng trong thiết kế của biểu tượng cảm xúc này, ngón tay cái không được áp sát vào bốn ngón tay còn lại.

Tham số

Yêu cầu phiên bản hệ thống
Android 7.0+ IOS 10.2+ Windows 10+
Điểm mã
U+1F91D
Mã ngắn
--
Mã thập phân
ALT+129309
Phiên bản Unicode
9.0 / 2016-06-03
Phiên bản biểu tượng cảm xúc
3.0 / 2016-06-03
Tên Apple
Handshake

Hiển thị trong các nền tảng khác nhau