Công cụ từ điển biểu tượng cảm xúc cho ý nghĩa biểu tượng cảm xúc, sao chép và dán

Rất vui khi bạn có thể sử dụng trang web này. Đây là một trang web thu thập các biểu tượng cảm xúc. Chúng tôi thiết lập một trang riêng cho mỗi biểu tượng cảm xúc để hiển thị các thông số chi tiết của nó, bao gồm ý nghĩa, mã Unicode, phiên bản và giao diện thiết kế của các nền tảng chính. Chúng tôi cũng cung cấp công cụ sao chép và dán cho tất cả các biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể sử dụng công cụ này để sao chép bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào cho mạng xã hội Internet của mình.

Emoji là một loại chữ tượng hình, được sử dụng trên toàn thế giới và có tỷ lệ sử dụng cao trên Internet. Nếu bạn có thể thể hiện suy nghĩ của mình thông qua biểu tượng cảm xúc có màu sắc rực rỡ thay vì văn bản đen trắng thì thật là một điều tuyệt vời.

Số lượng biểu tượng cảm xúc đã tăng lên kể từ năm 1993 đến nay. Trang web này đã thu thập được khoảng hai nghìn biểu tượng cảm xúc. Chúng tôi cũng sẽ thu thập các biểu tượng cảm xúc được thêm vào hàng năm để tất cả người dùng có thể sử dụng những biểu tượng cảm xúc mới nhất và thú vị nhất một cách thuận tiện hơn.