Emojis ordbokverktøy for emojis mening, kopiering og liming

Glad for at du kan bruke dette nettstedet. Dette er et nettsted som samler uttrykksikoner. Vi setter opp en egen side for hvert uttrykksikon for å vise detaljerte parametere, inkludert betydning, Unicode-kode, versjon og designutseendet til store plattformer. Vi tilbyr også et kopierings- og limingsverktøy for alle emojier. Du kan bruke dette verktøyet til å kopiere eventuelle emojier til ditt sosiale sosiale nettverk.

Emoji er en slags hieroglyf, som brukes over hele verden og har en høy bruksrate på Internett. Hvis du kan uttrykke tankene dine gjennom fargerike emoji i stedet for svart og hvit tekst, for en kul ting.

Antall emojier har økt siden 1993 til i dag. Dette nettstedet har samlet rundt to tusen emojier. Vi vil også samle emojiene som blir lagt til hvert år, slik at alle brukere kan bruke de nyeste og kuleste emojiene.