Slovníkový nástroj emodži pre význam, kopírovanie a vkladanie emodži

Som rád, že môžete použiť tento web. Toto je web, ktorý zhromažďuje emotikony. Pre každý emotikon sme nastavili samostatnú stránku, ktorá zobrazuje jeho podrobné parametre vrátane významu, kódu Unicode, verzie a vzhľadu hlavných platforiem. Pre všetky emodži tiež poskytujeme nástroj na kopírovanie a vkladanie. Tento nástroj môžete použiť na kopírovanie akýchkoľvek emodži pre vaše internetové sociálne siete.

Emoji je druh hieroglyfu, ktorý sa používa na celom svete a má vysokú mieru používania na internete. Ak namiesto čierno-bieleho textu môžete vyjadriť svoje myšlienky prostredníctvom pestrofarebných emodži, je to super.

Počet emodži sa od roku 1993 do súčasnosti zvyšuje. Táto webová stránka zhromaždila asi dvetisíc emodži. Budeme tiež zhromažďovať emodži, ktoré sa pridávajú každý rok, aby všetci používatelia mohli pohodlnejšie používať najnovšie a najlepšie ikony emodži.